Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi - Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi

Przejdź do treści
 

KORONKA DO PŁOMIENIA MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Na pamiątkę 5   Najświętszych Ran Pana Jezusa

  czynimy 5 razy znak Krzyża Świętego.
  
  W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
  
  Zamiast Ojcze Nasz ...
  
  Pełne boleści i Niepokalane Serce Maryi, proś za nami, którzy się do Ciebie   uciekamy!
  
  Zamiast Zdrowaś Maryjo ...
  
  Matko ratuj nas przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca!
  
  Na zakończenie:
  
  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
  jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków . Amen (3 x)
  
  Słowa Matki Bożej:
  Od zaraz dodajcie do każdej Modlitwy, którą kierujecie do mnie następującą   prośbę:
  
Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Płomienia Miłości   teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

To jest właśnie ta modlitwa, mocą której wy oślepiać będziecie szatana.
Matka Boża prosiła o rozpowszechnianie   na cały świat tej modlitwy.
Matka Najświętsza objawiła na Węgrzech wybranej   duszy
Płomień Miłości Swojego Najświętszego Serca.
Kto odprawia to   nabożeństwo uprasza wiele łask.
       
Wróć do spisu treści